Taal met Smartie

Taal met Smartie

De correcte omgang met taal is één van de belangrijkste dingen die kinderen leren op de basisschool. Ons gezelschap is erg afhankelijk van taal. We gebruiken het om afspraken te maken, problemen aan te geven en oplossingen te zoeken. Een kind heeft meer mogelijkheden als het een goede taalvaardigheid ontwikkelt.

Dat helpt om de omgeving te snappen en zijn of haar behoeften uit te drukken. Een goede omgang met taal zal het makkelijker maken om contacten te onderhouden en mogelijkheden te vinden. Zo is een inspirerende sollicitatiebrief vaak de sleutel naar je droombaan. Als je kind moeilijkheden heeft met taal, dan kan het deze achterstand met de lesmaterialen van Smartie inhalen.

Spelenderwijs taal ontwikkelen met Smartie

De experts van Smartie hebben bij het ontwikkelen van de speciale lesmaterialen rekening gehouden met de wereld van je kind. Er zijn traditionele schriftelijke lesmaterialen in de vorm van boekjes, maar ook digitale materialen. Daardoor kan je kind zelf kiezen wat hij of zij interessanter vindt.

De opdrachten sluiten vervolgens perfect aan bij de belevingswereld van het kind en het niveau dat ze hebben. Door de interactieve manier van werken kan je kind spelenderwijs zijn taalvaardigheden verder ontwikkelen met de lesmaterialen van Smartie. Niet elk kind heeft moeite met hetzelfde aspect van de taal. Je kunt daarom kiezen voor grammatica, begrijpend lezen, spelling en woordenschat.

Afgestemd op de landelijke eisen

In Nederland zijn er duidelijke indicaties opgesteld voor de ontwikkeling van scholieren. In de SLO richtlijnen wordt beschreven wat kinderen horen te beheersen aan het einde van elk leerjaar. De lesmaterialen van Smartie zorgen ervoor dat kinderen in alle gebieden van het taalgebruik voldoen aan deze eisen. Alle materialen houden daarnaast vanaf het begin rekening met de vraagstelling die wordt gebruikt in de Citotoets.

Daardoor worden kinderen goed voorbereid op deze eindtoets in groep acht. Dat is belangrijk want aan de hand van het resultaat van deze toets wordt bepaald naar welke middelbare school een kind zal gaan. De toekomst van je kind kan dus veel meer mogelijkheden bevatten als zijn of haar taal beter wordt met de hulp van Smartie.

Owl Age12 3

Digitalisering in het onderwijs

Smartie gaat met de tijd mee. Digitalisering is een fenomeen waar we steeds meer mee te maken krijgen, zeker sinds de afgelopen jaren. Het is daarom van belang om hierin mee te gaan en te weten hoe kinderen op de beste manier bereikt kunnen worden, zonder dat er afbreuk wordt gedaan aan de inhoudelijke kwaliteit.

Wij bij Smartie vinden het wel belangrijk dat er een hybride vorm van onderwijs gegeven moet worden. Alleen digitaal of alleen schriftelijk is niet meer van deze tijd. Daarom bieden wij zowel via oefenboekjes als online ondersteuning aan.