Rekenen met Smartie

Ontwikkeling van vaardigheden

In het primair onderwijs wordt onze vaardigheid om logisch na te denken vooral getraind in het vak rekenen. Daar leren kinderen om hoeveelheden te benoemen, op te tellen en af te trekken. De ontwikkeling van deze vaardigheden staat aan de basis van een groot gedeelte van de studies die kunnen worden gevolgd op het MBO, HBO en aan de universiteit.

Voor de uitvoering van veel beroepen zijn basisvaardigheden in het rekenen heel belangrijk. Het lesmateriaal van Smartie laat kinderen oefenen met rekenen zonder dat ze daarbij stress ervaren. Daardoor leren ze automatisch om logisch na te denken en correct te redeneren.

Basisschool rekenen kan op van alles worden toegepast

Op de basisschool leren kinderen de beginsels van wiskunde. In het vak rekenen leren ze natuurlijk optellen en aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Deze vaardigheden moeten veel herhaald worden om logisch te worden in hun manier van denken.

Door de lesstof te verspreiden over schriftelijke en digitale materialen leren kinderen rekenen met Smartie op een adaptieve manier. Er zijn honderden situaties in (computer) spelletjes en het dagelijks leven waar we onze rekenvaardigheden gebruiken. Deze vind je terug in de lesmaterialen van Smartie. Kinderen leren daardoor om het rekenen automatisch in te zetten om hun leven beter te laten vloeien.

Het lesmateriaal van Smartie ontmoet je kind op zijn of haar niveau

Rekenen met Smartie Online maakt het mogelijk om zelf het niveau van de opdrachten te kiezen. Daarna past het programma zich automatisch aan op het niveau van de leerling zodat het leuk blijft voor je kind. Hierdoor wint je kind aan zelfvertrouwen en krijgt het genoeg uitdaging om zijn of haar potentieel te bereiken.

Het lesmateriaal van Smartie stelt zich in op de rekenvaardigheden van elk individueel kind. Daardoor worden er vaak veel betere resultaten behaald als in de klas. Daar moet de leraar namelijk 30 kinderen aansturen en stimuleren. De kinderen die de stof snel oppikken raken daardoor verveeld. Kinderen die wat langzamer zijn worden onzeker en kinderen die anders leren krijgen niet genoeg aandacht.

Owl Age12 3