Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Smartie B.V.

1. Inleiding

  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en producten aangeboden door Smartie B.V., gevestigd te Laan van Zuid Hoorn 70, 2289DE Rijswijk, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68480083.
  • Door gebruik te maken van de website smartie.nl en de daarop aangeboden diensten, gaat u akkoord met deze voorwaarden.

2. Gebruik van de Website

  • De website is bedoeld voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik.
  • Het is niet toegestaan om de website of de inhoud ervan te gebruiken voor onwettige doeleinden.

3. Intellectueel Eigendom

  • Alle rechten van intellectueel eigendom betreffende de website en de inhoud daarvan liggen bij Smartie B.V.

4. Aansprakelijkheid

  • Smartie B.V. streeft naar een zo accuraat mogelijke weergave van de informatie op de website, maar is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of fouten.

5. Privacy

  • Persoonlijke gegevens die door gebruikers worden verstrekt, worden verwerkt in overeenstemming met het privacybeleid van Smartie B.V.

6. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden

  • Smartie B.V. behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen.

7. Toepasselijk Recht

  • Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Contactinformatie:

  • Voor vragen of opmerkingen over deze voorwaarden kunt u contact opnemen via [email protected].